سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
اداره کل آموزش وپرورش استان سمنان ، 
امام جماعت 
 
 
اقامه نماز، سخنرانی، امور فرهنگی  
همکاری 
صدای جمهوری اسلامی مرکزسمنان 
کارشناس مذهبی 
 
 
میز گرد، مصاحبه ، سخنرانی  
همکاری 
دانشگاه فرهنگیان سمنان 
امام جماعت  
 
 
اقامه نماز سخنرانی ، امور فرهنگی  
تدریس 
حوزه صادقیه سمنان 
مدرس 
 
 
مکاسب محرمه،بیع،فلسفه، استصحاب 
تدریس 
فیضیه مازندارن،  
مدرس 
 
 
شرح لمعه،اصول فقه، منطق،فلسفه 
تدریس 
ولی عصر (عج) مهدیشهر 
مدرس 
 
 
شرح لمعه ،اصول فقه 
تدریس 
سمنان، مهدیشهر 
مدرس 
 
 
نهج البلاغه