مشخصات فردی و زندگینامه
نام:علی
نام خانوادگی:گلایری
پست الکترونیک:roohar49@yahoo.com
آدرس وب سایت:http://www.gelayri.blogfa.com
آدرس وب سایت:http://www.fadekh.com
نخصص ها:فقه و اصول ، کلام ، فلسفه

زندگی نامه

 در اول بهمن هزار و سیصدوچهل ونه در بابل متولد شد ودر شهریور 1365 وارد حوزه علمیه فیضیه مازندران تحت اشراف حضرت ایت الله حاج شیخ محمد فاضل - دام ظله- گردید ودر سال 1369به شهر مقدس قم عش آل محمد ( صلی الله وعلیه واله و سلم ) وارد شد واز اساتید سطح حضرات ایات اعتمادی ومحمدی خراسانی ودر س خارج فقه واصول از حضرات آیات عظام تبریزی ( ره)  صالحی مازندرانی (ره) وجوادی آملی - دام ظله - بهره برد ودر کنار آن در موسسه امام صادق (علیه السلام) تحت اشراف حضرت آیت الله سبحانی -دام ظله-دوره تخصصی کلام را گذرانید واز محضر اساتید عظام فیاضی،  ربانی گلپایگانی،بهشتی ، نبویان بهره برد ضمن آنکه دروس فلسفه را زیر نظر استاد  سید محمود نبویان فرا گرفت سپس برای تدریس به فیضیه مازندران باز گشت ومدتی بعد در سمنان تدریس سطوح را پی گرفت واز سال هشتاد وچهار به صورت تخصصی به تفسیر و نهج البلاغه مشغول شد ودر این مدت نیز مقالاتی مانند اعجاز قرآن از نگاه قران ، معیار خدایی بودن سخن ،نگاهی به مسئله تثلیث ،امام خمینی وباز شناسی اسلام آمریکایی و.... از وی منتشر شد وکتاب چاپ  شده نیز عبارت است از : انوار کبری شرح زیارت عاشورا ،وتجلی عبودیت بحثی پیرامون نمازکتابهای آماده برای چاپ عبارتند  ،سی ویکیمن نامه - شرح نامه 31 نهج البلاغه - قرآن صاعد - شرح مختصر برخی از ادعیه -درمحضر نهج نهج البلاغه شرح حکمت های نهج البلاغه جلد اول و...ودرکنار تدریس در حوزه های علمیه  با اداره کل آموزش وپرورش استان سمنان  ،دانشگاه فرهنگیان و صدای جمهوری اسلامی مرکزسمنان همکاری می کند.

gelayri.blogfa.com