قرآن صاعد
102 بازدید
نقش: پژوهشگر
نوع : سایت
عنوان فعالیت مولف
زبان : فارسی
با توجه به طولانی بودن ادعیه وتوجه کمتر جوانان به متنهایی طولانی سعی شده جملاتی از دعاها مانند مناجات شعبانیه دعای ابوحمزه ثمالی آورده شود وترجمه شده وسپس شرح مقتصری صورت گیرد